Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Ε.Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»

Μέτρο : «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) 2004-2006»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με τον τίτλο ¨Χρήση Η/Υ και πολυμέσων¨. Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 278 ώρες θεωρίας και 122 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από κατά το χρονικό διάστημα 20/9/2004 έως και 8/12/2004

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε -Εισαγωγή στους Η/Υ και τα Windows - τον επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word -το λογιστικό φύλλο Microsoft Excel -τη βάση δεδομένων Microsoft Access -Δημιουργία παρουσιάσεων με το Microsoft Power Point -Εφαρμογές Πολυμέσων Εισαγωγή στις υπηρεσίες του Διαδικτύου..

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα πληροφορικής των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με την χρήση εφαρμογών πληροφορικής.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικότητας, συνεργασίας και ανέπτυξε τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη χρήση Η/Υ και πολυμέσων,

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Τηλ 2682-026969 .
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif