Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Πρέβεζα 30/11/2003

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέτρο 3 - Έργο : «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 20 ανέργους αποφοίτους Λυκείου-Γυμνασίου στο θεματικό αντικείμενο «Νέες μέθοδοι καλλιέργειας ετήσιων φυτών κηποτεχνίας -Επεξεργασία -διακίνηση-εμπορία» . Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 280 ώρες θεωρίας και 120 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 8.09.03 έως 12.11.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: Το Θερμοκήπιο και ο εξοπλισμός, Τα ετήσια φυτά κηποτεχνίας, Ο σπόρος και η σπορά, Η μεταφύτευση, Η ανάπτυξη και η συσκευασία, Η εμπορία - προώθηση, Οικονομικότητα εκμεταλλεύσεων, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Εργατική νομοθεσία /Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη των καταρτιζόμενων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ανάληψη εργασιών σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προσέφερε στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να ενταχθούν δυναμικά και να απασχοληθούν στον αγροτικό κλάδο και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις νέες μεθόδους καλλιέργειας- Επεξεργασίας- διακίνησης-εμπορίας φυτών κηποτεχνίας, με απώτερο σκοπό τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας του νομού.

Παρακαλούμε να αναρτηθεί το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων για την ενημέρωση των επιχειρηματιών που επιθυμούν να απασχολήσουν εκπαιδευμένους .

 

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif