Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
Ο.Α.Ε.Δ

Πρέβεζα 20/11/2006

ΕΡΓΟ: Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης παρέμβασης.
Το έργο εντάσεται στο ειδικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για καταρτιση ανέργων στον Νομό Πρεβέζης χρηματοδοτούμενο από τον Κ.Α 2959 ΙΚΔ φορέας 900.
(μη συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 20 ανέργους αποφοίτους Δημοτικού-Γυμνασίου στο θεματικό αντικείμενο «Παραγωγή-Τυποποίηση-Εμπορία προϊόντων φυτικής παραγωγής». Το πρόγραμμα, διάρκειας 600 ωρών, 350 ώρες θεωρίας και 250 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 29.06.06 έως 17.11.2006.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν:

 • Τοπική αγροτική ανάπτυξη και τυποποίηση
 • Χειρισμός νωπών προϊόντων φυτικής προέλευσης
 • Μέθοδοι επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
 • Οινολογία-οινοποιία
 • Τεχνολογία βασικών αγροτικών προϊόντων
 • Συσκευασία
 • Μικροβιολογία- Ποιοτικός έλεγχος
 • Διατροφή Υγιεινή
 • Management- Επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Marketing Plan
 • Οικονομική οργάνωση αγροτικής παραγωγής
 • Υγιεινή και ασφάλεια -Εργατικό Δίκαιο

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη των καταρτιζόμενων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ανάληψη εργασιών σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προσέφερε στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να ενταχθούν δυναμικά και να απασχοληθούν στον αγροτικό κλάδο και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Παραγωγή-Τυποποίηση-Εμπορία προϊόντων φυτικής παραγωγής, με απώτερο σκοπό τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας του νομού.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευμένους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Τηλ 2682-026969

Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας ( www . ineepir . gr ).

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif