Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Κ.Ε.Κ - Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου κατήρτισε 20 ανέργους αποφοίτους Λυκείου στο θεματικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων - Εξωτερικοί Πωλητές». Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 258 ώρες θεωρίας και 142 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 5.04.03 έως 28.6.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: management, marketing, εμπορευματολογία, διαδικασία αγοράς- πώλησης, αντιμετώπιση αντιρρήσεων πελατών, μεταγοραστική εξυπηρέτηση πελατών, εξασφάλιση επιστροφής πελάτη, επικοινωνία.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα πωλήσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών πώλησης.

Οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος του προγράμματος απέκτησαν γνώσεις σχετικές με την:

-κατανόηση της λειτουργίας του κυκλώματος της αγοράς και της οικονομίας

-πλήρη εικόνα του εμπορίου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

-σωστή χρήση των νομοθετικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων του εμπορικού δικαίου

-κατανόηση βασικών εννοιών του management και του marketing

-κατανόηση του ιδιαίτερα σημαντικού για την επιχείρηση ρόλου του εξωτερικού πωλητή

επίσης μπορούν

-να προβλέπουν, προγραμματίζουν και να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις πωλήσεις ανάλογα με τη στρατηγική προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης

-να διαπραγματεύονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, για την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης

-να επιλέγουν την πιο κατάλληλη τεχνική πώλησης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις τυχόν προβληματικές περιπτώσεις

-να επιτυγχάνουν μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, καταμερίζοντας και αξιοποιώντας σωστά το διαθέσιμο χρόνο.

-να εφαρμόζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά, ανάλογα με την περίπτωση, τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα του marketing

-να εφαρμόζουν βασικές αρχές επικοινωνίας ώστε να υιοθετούν τον κατάλληλο τρόπο συμπεριφοράς, αποκωδικοποιώντας τη στάση του πελάτη:

  • ανακαλύπτοντας τις ανάγκες του.
  • ερμηνεύοντάς τες σε σαφείς ανάγκες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης εξασφαλίζοντας ότι τα αγαθά που προσφέρονται παρέχουν συνεχή ικανοποίηση.
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif