Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, 280 ώρες θεωρίας και 120 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 8.09.03 έως 12.11.2003.

Κύριες θεματικές ενότητες στη θεωρία απετέλεσαν: Το Θερμοκήπιο και ο εξοπλισμός, Τα ετήσια φυτά κηποτεχνίας, Ο σπόρος και η σπορά, Η μεταφύτευση, Η ανάπτυξη και η συσκευασία, Η εμπορία - προώθηση, Οικονομικότητα εκμεταλλεύσεων, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Εργατική νομοθεσία /Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Ο σκοπός της πρότασης ήταν η διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής σε νέες δραστηριότητες που μέσω αυτών να εξασφαλιστεί η επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων κυρίως στην αυτοαπασχόληση.

Οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι ήταν οι ακόλουθοι:

  • η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συγκεκριμένη απασχόληση και η πίστη ότι αυτή μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά σε ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον.
  • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας και να επιτευχθεί η εξειδίκευση
  • Η γνώση του οικονομικού και εμπορικού περιβάλλοντος ώστε να επιτευχθεί η σημερινή απαιτούμενη «ευελιξία» στην παραγωγή και η επιτυχής προώθηση των προϊόντων

Πιο συγκεκριμένα :

  • να παράγουν φυτά κηποτεχνίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αγοράς
  • να εργάζονται γνωρίζοντας τη δομή, τη διάρθρωση και τη λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων
  • να εφαρμόζουν σωστά τα στάδια τυποποίησης, ώστε να παρέχουν στην αγορά προϊόντα σταθερής ποιότητας
  • να συσκευάζουν και να αποθηκεύουν με τις κατάλληλες μεθόδους - μέσα τα φυτά κηποτεχνίας διατηρώντας τα στις κατάλληλες συνθήκες
  • να εργάζονται κατά τρόπο παραγωγικό και ανταγωνιστικό, γνωρίζοντας όλο το κύκλωμα εμπορίας και προώθησης προϊόντων.

Με την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώχτηκε :

  • να εξασφαλιστεί η συγκράτηση του πληθυσμού της περιοχής ώστε να υπάρχει συνέχεια και προοπτική ανάπτυξης
  • να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ανέργων και η προσαρμοστικότητά τους στις συνεχείς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif