Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου -ΙΕΚ) τη χρονική περίοδο από 19/4/2004 έως και 24/6/2004 με τίτλο:

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006,

Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων,

Έργο: Κατάρτιση Ανέργων, εργαζομένων & αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Αν σκιαγραφούσαμε το προφίλ της ειδικότητας των στελεχών π ροστασίας και συντήρησης μνημείων θα λέγαμε ότι οι γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται, συμβαδίζουν τους στόχους του προγράμματος. Ο ι εκπαιδευόμενο μετά την παρακολούθηση του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στους θεσμοθετημένους από το κράτος φορείς και υπηρεσίες, που έχουν ως αντικείμενο την ανασκαφή, τη συντήρηση και τη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων (Εφορίες Αρχαιοτήτων, Ανασκαφικά Εργαστήρια, Μουσεία κλπ.).

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 168 ώρες θεωρητική κατάρτιση

* 132ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε τμήματα αυτοματισμού γραφείου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ενταχθεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με την προστασία και συντήρηση μνημείων. Ο σκοπός αυτός συνάδει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο: « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ » που υλοποιήσαμε ,καθώς η εκπαίδευση ατόμων που θα απασχοληθούν με το εν λόγω αντικείμενο , αποτελεί μια ιδιαίτερη ανάγκη της τοπικής αγοράς εργασίας, στον τομέα που αναφερόμαστε.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού ως συντηρητής μνημείων.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Μια σειρά επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ 92 στα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απασχοληθούν είναι:

  • Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης.
  • Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών.
  • Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ.
  • Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα .

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Μακρυολουτσα Πρέβεζας

Τηλ. 2682026969 - Fax 2682026959

e-mail: ineepir@otenet.gr - www.inegsee.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Β. Ηπείρου 20 Ιωάννινα

Τηλ. 26510 26301 FAX 26510 21491

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006

Μέτρο 6.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Έργο: Κατάρτιση Ανέργων, εργαζομένων & αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΡΓΟ:Κατάρτιση Άνεργων Σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ (2001 - 2003)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Θεωρία 168 ώρες - Πρακτική 132 ώρες

Πρέβεζα 19.04.2004 - 24.06.2004

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif