Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου -ΙΕΚ) τη χρονική περίοδο από 23/3/2004 έως και 16/6/2004 με τίτλο:

«Χρήση Η/Υ και πολυμέσων»

στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006,

Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων,

Έργο: Κατάρτιση Ανέργων, εργαζομένων & αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Άν σκιαγραφούσαμε το προφίλ της ειδικότητας των χειριστών πακέτων πληροφορικής και πολυμέσων, θα λέγαμε ότι οι γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται, συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στους τρόπους μηχανοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο τρόπος μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων σήμερα, όπου τα μεγάλα κεντρικά συστήματα ( mainframes ), που συγκέντρωναν το σύνολο των μηχανογραφημένων δραστηριοτήτων, έχουν δώσει τη θέση τους σε «μικρότερα» αυτόνομα μηχανογραφικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών, που ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω δικτύων. Ακόμη περισσότερο, τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το Internet , προκειμένου να διασυνδέσουν τα τοπικά δίκτυα, που διαθέτει καθένα από αυτά, για την ανταλλαγή δεδομένων και την εκτέλεση εργασιών από απόσταση.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 278 ώρες θεωρητική κατάρτιση

* 122ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε τμήματα αυτοματισμού γραφείου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ενταχθεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τις εφαρμογές προγραμμάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας τεχνολογίας και των νέων μορφών οργάνωσης των διοικητικών εργασιών τους. Ο σκοπός αυτός συνάδει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο: « Χρήση Η/Υ και πολυμέσων » που υλοποιήσαμε , καθώς οι εφαρμογές πληροφορικής με εφαρμογή στους χώρους γραφείων των επιχειρήσεων, αποτελεί μια ιδιαίτερη ανάγκη της τοπικής αγοράς εργασίας, στον τομέα που αναφερόμαστε.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης « Χρήση Η/Υ και πολυμέσων»

βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα της χρήσης πακέτων πληροφορικής σε χώρους γραφείου.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί :

* σε εταιρείες, γραφεία και φορείς, θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με σύγχρονες μεθόδους αυτοματισμού γραφείου και γενικότερα θα είναι σε θέση να είναι ενεργοί στην διαδικασία της απασχόλησης και να αξιοποιήσουν το πλήθος ευκαιριών που θα τους δοθούν.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Μακρυολουτσα Πρέβεζας

Τηλ. 2682026969 - Fax 2682026959

e-mail: ineepir@otenet.gr - www.inegsee.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Β. Ηπείρου 20 Ιωάννινα

Τηλ. 26510 26301 FAX 26510 21491

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006

Μέτρο 6.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Έργο: Κατάρτιση Ανέργων, εργαζομένων & αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΡΓΟ: Κατάρτιση Άνεργων Σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ (2001 - 2003)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Χρήση Η/Υ και Πολυμέσων»

Θεωρία 278 ώρες - Πρακτική 122 ώρες

Πρέβεζα 23.03.2004 - 16.06.2004

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif