Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
Ο.Α.Ε.Δ.

Πρέβεζα 20/11/2006

ΕΡΓΟ: Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης παρέμβασης.
Το έργο εντάσεται στο ειδικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για καταρτιση ανέργων στον Νομό Πρεβέζης χρηματοδοτούμενο από τον Κ.Α 2959 ΙΚΔ φορέας 900.
(μη συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Γυμνασίου-Δημοτικού) τη χρονική περίοδο από 29/6/2006 έως και 17/11/2006 με τίτλο:

«Παραγωγή - Τυποποίηση - Εμπορία Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής»

στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση ανέργων στο Νομό Πρεβέζης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της ανεργίας».

Περιγραφή προγράμματος

Το ΚΕΚ Ι.Ν.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον αγροτικό κλάδο καθώς και την δυναμικότητα του κλάδου που μπορεί να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο σε πολλούς άνεργους νέους της περιοχής, υλοποίησε το πρόγραμμα "Παραγωγή- τυποποίηση-εμπορία προϊόντων φυτικής παραγωγής " απευθυνόμενο σε 20 άνεργους του νομού Πρέβεζας, απόφοιτους Γυμνάσιου-Δημοτικού, που επιδιώχθηκε να έχουν σχέση με το αντικείμενο.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απόβλεπε όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων γύρω από το αντικείμενο κατάρτισης αλλά στόχευε μέσω του συνδυασμού πρακτικής και θεωρίας, κυρίως στην απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο της παραγωγής -επεξεργασίας και εμπορίας των προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Παρουσιαστήκαν και αναπτύχθηκαν θέματα που έχουν σχέση με :

 • Την τοπική και περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη- τοπικά χαρακτηριστικά
 • Την επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων
 • Την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων - τους παράγοντες επηρεασμού τους
 • Την τεχνολογία βασικών αγροτικών προϊόντων
 • Την μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία αγροτικών προϊόντων
 • Την μεταποίηση και τυποποίησή τους
 • Την επιχειρηματική δραστηριότητα και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων (έρευνα αγοράς, διαφήμιση, marketing)
 • Την οικονομική οργάνωση της αγροτικής παραγωγής- ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και Οργανισμοί

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 350 ώρες θεωρητική κατάρτιση

* 250ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε τμήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το πρόγραμμα «Παραγωγή -Τυποποίηση - Εμπορία Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής επιδίωκε:

 • να παράσχει υψηλού επιπέδου ποιότητα στην κατάρτιση.
 • να συγκεντρώσει και να παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, που θα βοηθήσει τους άνεργους καταρτιζόμενους να αναζητήσουν εργασία και να απασχοληθούν στο χώρο των Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών
 • να εξασφαλιστεί η συγκράτηση του πληθυσμού της περιοχής ώστε να υπάρχει συνέχεια και προοπτική ανάπτυξης
 • να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ανέργων και η προσαρμοστικότητά τους στις συνεχείς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • να εργάζονται γνωρίζοντας τη δομή, τη διάρθρωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αγοράς
 • να μεταποιούν αποδοτικά και να προστατεύουν τα αγροτικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικασίες μεταποίησης
 • να εφαρμόζουν σωστά τα στάδια τυποποίησης των προϊόντων, ώστε να παρέχουν στην αγορά προϊόντα σταθερής ποιότητας
 • να συσκευάζουν και να αποθηκεύουν με τις κατάλληλες μεθόδους - μέσα τα αγροτικά προϊόντα στις κατάλληλες συνθήκες
 • να συσκευάζουν τα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αγοράς
 • να εργάζονται κατά τρόπο παραγωγικό και ανταγωνιστικό, γνωρίζοντας όλο το κύκλωμα εμπορίας και προώθησης προϊόντων
 • να συμβουλεύει τους καταρτιζόμενους, ώστε να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αξιοποιήσουν τη δική τους γεωργική παραγωγή παραπέμποντας τους στους αρμόδιους φορείς
 • να διαμορφώσει και να υποστηρίξει τους καταρτιζόμενους, μέσω του ειδικού προγράμματος ένταξης, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
 • να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους εργοδότες, ώστε να απασχολήσουν τους Καταρτιζόμενους

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος απέκτησε γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί αγροτικές επιχειρήσεις παραγωγής- τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων αγροτικής παραγωγής

Απόκτησε συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με σύγχρονες μεθόδους και γενικότερα είναι σε θέση να είναι ενεργός στην διαδικασία της απασχόλησης.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif