Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρέβεζα 21/12/2006  

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2005-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Μέτρο: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι ΥΕ-ΔΕ) τη χρονική περίοδο από 16/10/2006 έως και 20/12/2006 με τίτλο:

« ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ »

στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2005-2006, Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Έργο: Κατάρτιση Ανέργων, εργαζομένων & αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Συνοπτική περιγραφή

Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα τα τελευταία δέκα χρόνια σε σχέση με την ανάπτυξή της στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν άμεσα και με ένα σύνθετο πλαίσιο κινήτρων οι άνθρωποι που θα στραφούν προς τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς. Το πρώτο και απαραίτητο κομμάτι του πλαισίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση νέων ανθρώπων προς εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, όπως είναι η βιολογική καλλιέργεια ελιάς. Η ενέργεια αυτή προσπάθησε να καλύψει το μεγάλο κενό της πληροφόρησης και εκπαίδευσης ανθρώπων που πλέον βρίσκονται σε δεινή θέση οικονομική και κοινωνική, σε περιοχές που ασφυκτιούν οικονομικά, όπως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Πρεβέζης και να αποτρέψει τη μαζική φυγή προς μεγάλα αστικά κέντρα με επακόλουθο την ερημοποίηση των περιοχών αυτών

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

225 ώρες θεωρητική κατάρτιση

100 ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή και τυποποίηση βρώσιμης ελιάς και ελαιόλαδου.

Εκπαιδευτικός στόχος

Στόχος ήταν η προσπάθεια για αλλαγή της υφιστάμενης γεωργικής παραγωγής σε νέες εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, κατανοώντας πλήρως τη φυτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαντολλογικά ήπιων μέσων παραγωγής, χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν επιβαρύνει με την αλόγιστη χρήση τους τα τοπικά οικοσυστήματα, διαφυλάσσοντας την υγεία των καταναλωτών και τέλος την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των αγροτικών δομών για την καλυτέρευση της οργάνωσης της παραγωγής.

Σκοπός μας ήταν η δημιουργία ενός κοινωνικού, οικολογικού, αειοφόρου αγροτικού κόσμου που θα ενισχύσει τις δικές του ικανότητες σε συνδυασμό με τις τοπικές ιδιαιτερότητες

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του προγράμματος κατάρτισης « ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ » βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα βιολογικής καλλιέργειας και τυποποίησης ελιάς και ελαιόλαδου.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Οι καταρτιζόμενοι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εφοδιασμένοι πλέον με τις κατάλληλες γνώσεις, είναι έτοιμοι για την δημιουργία των δικών τους γεωργικών βιολογικών εκμεταλλεύσεων ελιάς, χρησιμοποιώντας ως πρόσθετο βοήθημα χρηματικές ενισχύσεις του Υπουργείου Γεωργίας, της Περιφέρειας Ηπείρου και τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Παράλληλα μπορούν, λόγω της εργασιακής τους εμπειρίας στα πλαίσια της πρακτικής κατάρτισης σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και της απαραίτητης εξειδίκευσης που απόκτησαν σε τυποποιητικές μονάδες επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου να απορροφηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε άλλες παρόμοιου τύπου επιχειρήσεις
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif