Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

   
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΡΓΟ: Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης παρέμβασης.
Το έργο εντάσεται στο ειδικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για καταρτιση ανέργων στον Νομό Πρεβέζης χρηματοδοτούμενο από τον Κ.Α 2959 ΙΚΔ φορέας 900.
(μη συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου) τη χρονική περίοδο από 26/2/2007 έως και 18/5/2007 με τίτλο:

«Service καταστημάτων μαζικής εστίασης (μαγειρική τέχνη -τραπεζοκομια)»

στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα « service καταστημάτων μαζικής εστίασης(Μαγειρική τέχνη-τραπεζοκομία) » ήταν 400 ωρών και απευθυνόταν σε 20 νέους άνεργους, απόφοιτους λυκείου,ΙΕΚ με διαπιστωμένη άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο που διαμένουν σε περιοχές του νομού Πρέβεζας που παρουσιάζονται με αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα.

Είχε σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ενταχθούν δυναμικά και να απασχοληθούν στο κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στα επισιτιστικά τμήματα των τουριστικών επιχειρήσεων ως Μάγειροι -Σερβιτόροι, με απώτερο σκοπό τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας των νέων ηλικιών των τουριστικών περιοχών και τη βελτίωση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής τουριστών του Νομού Πρέβεζας.

Παρουσιαστήκαν και αναπτύχθηκαν θέματα που έχουν σχέση με :

Εισαγωγή σε βασικές οικονομικές έννοιες -Εισαγωγή στον τουρισμό- Βασικές αρχές οικονομικής των επιχειρήσεων -Η συγκρότηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης -Τουριστική ψυχολογία - Στοιχεία διοικητικής των επιχειρήσεων- Οργάνωση & λειτουργία - μαγειρείου - Οργάνωση & λειτουργία - εστιατορίου -Μέθοδοι μαγειρικής & συντήρησης -Καθήκοντα - εργασίες σερβιρίσματος- Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας- Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας- Εργατικό δίκαιο

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 250 ώρες θεωρητική κατάρτιση

* 150 ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων στα επισιτιστικά τμήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικός στόχος

Με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες του Τουριστικού τομέα στην περιοχή της Πρέβεζας, σκοπός του προγράμματος "Service καταστημάτων μαζικής εστίασης (Μαγειρική τέχνη-τραπεζοκομία)" είναι :

  • Η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας των νέων ηλικιών των τουριστικών περιοχών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • η βελτίωση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων στους χώρους υποδοχής και διαμονής τουριστών του Νομού Πρέβεζας
  • Η αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων νομού.
  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων
  • Η ποιοτική και δυναμική τουριστική ανάπτυξη του ν. Πρέβεζας με την δημιουργία και την αναβάθμιση των τουριστικών προϊόντων μέσα από στοχοθετημένες δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • η ενίσχυση των εναλλακτικών και νέων μορφών τουρισμού.
  • η αύξηση αριθμού επισκεπτών και διανυκτερεύσεων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης ««service καταστημάτων μαζικής εστιασης (μαγειρική τέχνη -τραπεζοκομια)»

βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα των επισιτιστικών επιχειρήσεων ως μάγειρας ή σερβιτόρος.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί :

* σε επισιτιστικές επιχειρήσεις, και θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με νέες μεθόδους μαγειρικής και σερβιρίσματος και γενικότερα θα είναι σε θέση να είναι ενεργοί στην διαδικασία της απασχόλησης και να αξιοποιήσουν το πλήθος ευκαιριών που θα τους δοθούν.

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif