Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρέβεζα 18/4/2008

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Μέτρο: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με τον τίτλο ¨ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕ N ΩΝ) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ¨. Το πρόγραμμα , διάρκειας 150 ωρών, 105 ώρες θεωρίας και 45 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις, υλοποιήθηκε στην Πρέβεζα κατά το χρονικό διάστημα 3 Μαρτίου 2008 έως 17 Απριλίου 2008 .

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εγγεγραμένους/ες ανέργους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Η κύρια θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε - Βασικές Έννοιες Πληροφορικής -Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων - Επεξεργασία Κειμένου - Υπολογιστικά Φύλλα Βάσεις Δεδομένων - Εφαρμογές στο Διαδίκτυο - Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας- Εργατική Νομοθεσία - Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας.

Η πρακτική περιλάμβανε πλήρη ένταξη του καταρτιζόμενου στα τμήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση γραφείου και χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής.

Βασικό στοιχείο του προγράμματος αποτέλεσε η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Cambridge

Με την παρακολούθηση του προγράμματος καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικότητας, συνεργασίας και ανέπτυξε τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη χρήση Η/Υ.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευμένους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Τηλ 2682-026969

Για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του περιφερειακού ΚΕΚ -ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου-Λευκάδας ( www . ineepir . gr ).
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif